Studia Źródłoznawcze. Commentationes

O czasopiśmie

„Studia Źródłoznawcze. Commentationes” to rocznik wydawany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk poświęcony naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu, czyli klasyfikacji źródeł historycznych, metodom badań i krytyki właściwym dla poszczególnych rodzajów źródeł oraz edytorstwu źródeł historycznych w zakresie czasowym od średniowiecza do XIX w. Na jego łamach publikuje się studia i artykuły, materiały, edycje krytyczne niewielkich źródeł historycznych, recenzje i zapiski krytyczne z bieżących publikacji mieszczących się w profilu wydawnictwa, a także kronikę naukową.

Tom 61 (2023)
Wednesday, Dec 6, 2023
Spis treści tego numeru
Zapiski krytyczne