Redakcja  „Studiów Źródłoznawczych”
Instytut Historii PAN
Rynek Starego Miasta 31

00-272 Warszawa 

e-mail:
redakcja@studia-zrodloznawcze.pl

 

Główna osoba do kontaktu

Hanna Rajfura
sekretarz redakcji

 

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz