Vol 7, No 4 (2016)

Spis treści

PRZEKŁADY

Idea doskonałego państwa (translated and edited by: Daniel Żuromski)
David Hume
PDF
9-24

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

List do Henryka Rzewuskiego z 29 kwietnia 1841 roku (opracowała Anna Kuszmiruk)
Józef Władysław Bychowiec
PDF
27-36
Sarmaci, niewolnicy Maryi (wprowadzenie do tekstu Jana Chomentowskiego Pętko Panny Maryjej albo sposób oddawania się Błogosławionej Pannie Marii za sługę i niewolnika)
Paweł Rzewuski
PDF
37-44
Pętko Panny Maryjej albo sposób oddawania się Błogosławionej Pannie Marii za sługę i niewolnika (opracował Paweł Rzewuski)
Jan Chomentowski
PDF
45-60

ROZPRAWY

Andrzej Noras
PDF
63-85
Philip-Alexander Hirsch
PDF
87-125
Ondrej Marchevský
PDF
127-140
Zbigniew Orbik
PDF
141-162
Krzysztof Wawrzonkowski
PDF
163-181
Justyna Van den Abbeel
PDF
183-202
Paweł Hanczewski
PDF
203-220
Adam Grzeliński
PDF
221-224

RECENZJE

Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim, listy z oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016, ss. 436
Jakub Maciejewski
PDF
237-243
Michał Sikora, Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre’a Kojev’a, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 152
Aleksandra Kondrat
PDF
245-252


Partnerzy platformy czasopism