Vol 14, No 2 (2018)

pod redakcją
Tomasza Chachulskiego

Spis treści

Wstęp

Wstęp
Tomasz Chachulski
PDF
5-6

Artykuły i rozprawy

Kristina Rutkovska
PDF
7-15
Regina Jakubėnas
PDF
17-26
Agnieszka Lis-Listwon
PDF
27-32
Katarzyna Grzymała
PDF
33-39
Beata Bednarek
PDF
41-51
Jan Zieliński
PDF
53-60
Monika Myszor-Ciecieląg
PDF
61-66
Jan Falkowski
PDF
67-81
Mirosław Strzyżewski
PDF
83-90

Źródła i dokumenty

Sylwia Kawska
PDF
91-105
Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska
PDF
107-111
Magdalena Bober-Jankowska
PDF
113-129
Tomasz Chachulski
PDF
131-134

Przeglądy i sprawozdania

O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej
Jakub Niedźwiedź
PDF
135-139
Lubelska Biblioteka Staropolska - o serii wydawniczej
Katarzyna Kossowska
PDF
141-148
Książka o książce. Wiedza zawsze użyteczna
Sandra Kaszak
PDF
148-153

Informacje o Autorach

Informacje o Autorach
 
PDF
155-158


Partnerzy platformy czasopism