Vol 6, No 2 (2015)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Immanuel Kant, Korespondencja (wybór) (przekład: Translatorium Filozofii Niemieckiej IF UMK pod kierunkiem Mirosława Żelaznego)
Immanuel Kant
9-13
David Hume, O uprzedzeniach morlanych (przełożyła Marta Szymańska-Lewoszewska)
David Hume
15-20
Charles L. Stevenson, Definicje perswazyjne (przełożył Marcin Pietrzak)
Charles L. Stevenson
21-43

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

Józef Maria Hoene Wroński, Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania (fragmenty) (przekład: Marta Agata Chojnacka i Kinga Kaśkiewicz)
Józef Maria Hoene-Wroński
47-56

PAPERS

Przemysław Spryszak
59-82
Mirosław Twardowski
83-100
Michał Wróblewski
101-112
Aleksandra Kondrat
113-130
Wiktor Krajniak
131-150
Dariusz Pakalski
151-160

REVIEWS

Maciej Musiał, Intymność i jej współczesne odmiany. Studium z filozofii kultury, Universitas, Kraków 2015, ss. 276.
Aleksandra Kondrat
163-168
Teresa Pękala, Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 374
Roman Specht
169-172


Partnerzy platformy czasopism