Vol 49, No 1 (2020)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-6

Artykuły

Krzysztof Pilarz
PDF
9-26
Szymon Krzysztof Ciećko
27-42
Piotr Olszanowski
PDF
43-63
Sławomir Zatwardnicki
PDF
65-86
Anna Zellma, Wojsław Wojciech Czupryński
PDF
87–107
Stanisław Suwiński
PDF
109-126
Ryszard Selejdak
127-154
Przemysław Sołga
PDF
155-176

Orient

Michael Abdalla
PDF
179-198

Sprawozdania

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej – Opieka wspierająca w medycynie: „Chory i rodzina”, Toruń, 29–30 listopada 2018 roku
Stanisław Suwiński, Emilia Tokarz
PDF
201-207
Sprawozdanie z XI Toruńskiego Sympozjum poświęconego religiom i alternatywnym ruchom religijnym „Religia w sieci – szansa czy zagrożenie? Młodzi użytkownicy sieci a destrukcyjne ruchy religijne”, Toruń, dnia 14 listopada 2019 roku
Mateusz Brzeziński, Karol Kropkowski
PDF
209-217

Recenzje

Kinga Szymańska, Wpływ zaburzeń odżywiania na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa. Anoreksja, bulimia, bigoreksja i inne w naukach medycznych, w wyrokach Roty Rzymskiej, w doktrynie kanonistycznej, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 2019, ss. 316
Janusz Gręźlikowski
PDF
221-227
Joanna Brodniewicz, Czeski Kościół katolicki w zsekularyzowanym społeczeństwie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 158
Przemysław Sołga
PDF
229-234
Ks. Łukasz Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej. Część II – perspektywy, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2019, ss. 167
Przemysław Sołga
PDF
235-239


Partnerzy platformy czasopism