Vol 46, No 2 (2019)

Spis treści

Od Redakcji

- -
PDF
5
Krzysztof Konecki
PDF
7-10
Sebastian Sadowski
PDF
11-12
Mateusz Potoczny
PDF
13-16

Artykuły

Ryszard Selejdak
19-56
Jacek Kędzierski
57-69
Pablo Blanco Sarto
71-91
Artur Waldemar Kamola
93-109
Kasper Mariusz Kaproń
PDF
111-132
Robert Kaczorowski
PDF
133-149

Orient

Mirosław Rucki
PDF
153-168

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji sekcji empirycznej pedagogiki religii AKRK
Kazimierz Skoczylas
PDF
171-175
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod nazwą „Prawo naturalne i prawo stanowione fundamentem pokoju i sprawiedliwości w świecie”
Fabian Domagalski
PDF
177-182

Recenzje

„Idźcie i głoście”, red. Anna Wieradzka-Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, seria Colloquia Disputationes nr 41, Poznań 2017, ss. 186
Zbigniew Zarembski
PDF
185-189
Zdzisław Pawlak, Z dziejów nauczania filozofii w seminarium duchownym we Włocławku, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2019, ss. 332
Włodzimierz Tyburski
PDF
191-195
Ks. dr Mirosław Skałban, Zagrożenia dla małżeństwa i rodziny ze strony totalitaryzmów sowieckiego i hitlerowskiego w myśli papieży Piusa XI i Piusa XII, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2017, ss. 339
Przemysław Sołga
PDF
197-202
Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867–1951), red. M. Marynowski, J. Urban, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl 2017, ss. 146
Przemysław Sołga
PDF
203-207


Partnerzy platformy czasopism