Vol 54, No 2 (December 2019)

Table of Contents

Christopher S. Goodrich
409 - 426
Patricio Cerda, Luiz F.O. Faria, Eduard Toon, Pedro Ubilla
427 - 444
Rajendran Dhanya, Ratnasingham Shivaji, Byungjae Son
445 - 457
Sulkhan Mukhigulashvili, Veronika Novotná
459 - 476
Kohei Tanaka
477 - 493
Zuji Guo
495 - 513
Petr Hasil, Michal Veselý
515 - 535
Lingling Zhang, Hui Wang, Xiaoqiang Wang
536 - 566
Carlo Greco
567 - 586
Edcarlos D. Silva, Marcos Leandro Carvalho, K. Silva, José Valdo Gonçalves
587 - 612
Smaïl Djebali, Karima Mebarki
613 - 640
Mariusz Szczepanik
641 - 648
Dongfebg Zhang, Xindong Xu
649 - 663
Sitong Chen, Xianhua Tang, Ning Zhang
665 - 683
Shan Ma, Hongtao Li
685 - 700
Xiaoxin Fan, Jian Li, Yini Yang, Zhongqiang Yang
701 - 714
Yanheng Ding, Tian Xu
715 - 750
Divya Goel
751 - 771
Wenjing Chen
773 - 791
Giovany M. Figueiredo, Marcelo F. Furtado, Ricardo Ruviaro
793 - 805
Kosma Kasprzak
807 - 815
Ziyatkhan S. Aliyev, Parvana R. Manafova
817 - 831
George Morrison, Ali Taheri
833 - 862


Partnerzy platformy czasopism