Wezwanie Włodzimierza Ledóchowskiego do cura personalis. Unikatowy charakter jezuickiego wychowania i jego humanistyczne korzenie

Cristiano Casalini

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.4.006

Abstrakt


W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat zwrot cura personalis zrobił błyskawiczną karierę i stał się symbolem jezuickiej filozofii wychowania. Jednak znaczenie tego zwrotu jest nadal niejednoznaczne. Pierwszą osobą, która go użyła, był generał zakonu jezuitów Włodzimierz Ledóchowski. Posłużył się nim w 1934 roku w przemówieniu skierowanym do przedstawicieli szkół średnich i uniwersytetów prowadzonych przez jezuitów w Stanach Zjednoczonych. Ledóchowski stwierdził, że kultura osoby jest głęboko zakorzeniona w duchu Towarzystwa Jezusowego, a zwłaszcza w duchowości Ignacego Loyoli. Niniejszy artykuł ma na celu nakreślenie tła historycznego, które doprowadziło Ledóchowskiego do użycia zwrotu cura personalis oraz pokazanie, w jaki sposób zarówno humanistyczne, jak i ignacjańskie korzenie przyczyniły się do jego sukcesu w obrębie jezuickiego scenariusza wychowawczego.


Słowa kluczowe


cura personalis; Ignacy Loyola; Włodzimierz Ledóchowski; pedagogika jezuicka

Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia


Acta Romana Societatis Iesu vol. 7, no. 2 (1933).

Acta Romana Societatis Iesu vol. 8, no. 1 (1935).

Cardulo F. (2016). “Promotion of Humanistic Studies (c.1584–90),” in C. Casalini, C. Pavur (eds.), Jesuit Pedagogy, 1540–1616: A Reader, Boston: Institute of Jesuit Sources.

“Centennial Visit of Jesuit Father General Pedro Arrupe, Nov. 11, 1972,” file folder, Centennial Year Records, accession 001-XX-0013, box 5, University Archives, St. Peter’s University, Jersey City, NJ, 5.

Compayré G. (1904). Histoire critique des doctrines de l’éducation en France depuis le seizième siècle, vol. 1, Paris: Hachette.

Duminuco V.J. (ed.). (2000). The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives, New York: Fordham University Press.

Casalini C., Pavur C. (eds.). (2016). Jesuit Pedagogy, 1540–1616: A Reader, Boston: Institute of Jesuit Sources.

Geger B.T. (2014). “Cura Personalis: Some Ignatian Inspirations,” Jesuit Higher Education: A Journal, vol. 3, no. 2, pp. 6–20.

Gramatowski W. (2001). “Ledóchowski, Wlodimiro,” in Ch.E. O’Neill, J.M. Domínguez (eds.), Diccionario historico de la Compañía de Jesús, vol. 2, Rome: IHSI; Madrid: Universidad Pontificia Comillas, p. 1688.

Huber J. (1873). Der Jesuiten-Orden: Nach seiner Verfassung und Doctrin, Wirksamkeit und Geschichte, Berlin: C. Habel.

Ignatius of Loyola. (2006). Letters and Instructions, Boston: Institute of Jesuit Sources.

Klein L.F. (2018). “O Modo de proceder pedagógico jesuítico de Paris, Alcalá e Messina aos nossos dias,” in J.M.M. Lopes (ed.), A pedagogia da Companhia de Jesus: Contributos para um diálogo, Braga: Axioma, Publicações da Faculdade de Filosofia, pp. 119–166.

Kolvenbach P.-H. (2007). “Cura personalis,” Review of Ignatian Spirituality, vol. 38, no. 1, pp. 9–17.

Ledóchowski W. (1935). “Instructio pro Assistentia Americae de ordinandis universitatibus, collegiis ac scholis altis et de praeparandis eorundem magistris” [“Instructions for the United States Assistancy on the governance of universities, colleges and high schools, and on the formation of their teachers”], Woodstock Letters, vol. 64, no. 1, pp. 5–16.

Lopes J.M.M. (ed.). (2018). A pedagogia da Companhia de Jesus: Contributos para um diálogo, Braga: Axioma, Publicações da Faculdade de Filosofia.

Lopes J.M.M. (2018). “Linhas caracteristicas da pedagogia da Companhia de Jesus,” in: J.M.M. Lopes (ed.), A pedagogia da Companhia de Jesus: Contributos para um diálogo, Braga: Axioma, Publicações da Faculdade de Filosofia, pp. 5–72.

O’Malley J.W. (2015). “Jesuit Schools and the Humanities Yesterday and Today,” Studies in the Spirituality of Jesuits, vol. 47, no. 1, pp. 1–34.

O’Malley J.W. (2019). “How Humanistic is the Jesuit Tradition? From the 1599 Ratio Studiorum to Now,” in M.R. Tripole (ed.), Jesuit Education 21: Conference Proceedings on the Future of Jesuit Higher Education, Philadelphia: St. Joseph’s University Press.

Pavur C. (2019). In the School of Ignatius: Studious Zeal and Devoted Learning, Boston: Institute of Jesuit Sources.

Roothan I. (1935). “Letter of Father John Roothaan,” in L. O’Connor (ed.), The Ratio Studiorum 1599: Revised 1832–1935, West Stockbridge: Shadowbrook.

Van Ginhoven R.Ch. (2014). Instruments of the Divinity: Providence and Praxis in the Foundation of the Society of Jesus, Leuven: Brill.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism