Relatywizm wartości i norm współczesnego świata z perspektywy filozofii biblijnej

Piotr Goniszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.4.005

Abstrakt


Celem artykułu jest spojrzenie z perspektywy biblijnej na współczesny relatywizm wartości i norm. Za pomocą filozofii biblijnej próbujemy porównać sytuację ponowoczesnego chrześcijanina oraz wyznawcy starożytnego judaizmu; spotykającego się z kulturą hellenistyczną. Przedmiotem naszej refleksji są fragmenty Księgi Koheleta oraz Księgi Mądrości. Pierwszy punkt zawiera omówienie kultury ponowoczesnej oraz hellenistycznej. W drugim znajduje się zarys historii Izraela w epoce hellenistycznej. Trzeci punkt to egzegeza wybranych fragmentów Księgi Koheleta oraz Księgi Mądrości. Zakończenie zawiera próbę aktualizacji postaw autorów biblijnych wobec hellenizmu; w kontekście ponowoczesnego chrześcijaństwa.


Słowa kluczowe


filozofia biblijna; Księga Koheleta; Księga Mądrości; postmodernizm; teodycea

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z.; Etyka ponowoczesna; przeł. J. Bauman; J. Tokarska-Bakir; Wydawnictwo Aletheia; Warszawa 2012.

Carmy S.; Schatz D.; Biblia jako źródło refleksji filozoficznej; w: Historia filozofii żydowskiej; red. D.H. Frank; O. Leaman; Wydawnictwo WAM; Kraków 2009; s. 25‒50.

Dziadosz D.; Teocentryczna historiografia starożytnego Izraela; czyli kim był Deuteronomista i jego dzieło; „Collectanea Theologica” 2004; t. 74; nr 4; s. 5‒25.

Filipiak M.; Księga Koheleta. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy; Pallottinum; Poznań‒Warszawa 1980.

Gadamer H.-G.; Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej; przeł. B. Baran; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2007.

Hengel M.; Judaizm and Hellenism; trans. J. Bowden; t. 1; Fortress Press; Philadelphia 1974.

Johnson P.; Historia Żydów; przeł. M. Godyń; M. Wójcik; A. Nelicki; Wydawnictwo Platan; Kraków 1993.

Lemański J.; Eschatologia; w: Teologia Starego Testamentu. Księgi Mądrościowe; t. 1; red. M. Rosik; Wydawnictwo TUM; Wrocław 2011; s. 213–252.

Mélèze-Modrzejewski J.; Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana; przeł. J. Olkiewicz; The Enigma Press; Kraków 2000.

Nelson R.D.; The Double Redaction of the Deuteronomistic History; „Journal for the Study of the Old Testament”; Supplement Series 18; Sheffield Academic Press; Sheffield 1981.

Nielsen F.A.J.; The Tragedy in History: Herodotus and Deuteronomistic History; Sheffield Academic Press; Sheffield 1997.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu; Pallottinum; Poznań 20005.

Poliakov L.; Historia antysemityzmu. Epoka wiary; t. 1; przeł. A. Rasińska-Bóbr; O. Hedemann; Universitas; Kraków 2008.

Poniży B.; Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz; Edycja św. Pawła; Częstochowa 2012.

Poniży B.; Obraz (Oblicze) Boga; w: Teologia Starego Testamentu. Księgi Mądrościowe; red. M. Rosik; t. 1; Wydawnictwo TUM; Wrocław 2011; s. 7‒2.

Pury A. de; Römer T.C.; Macchi J.-D.; Israel Constructs its History: Deuteronomistic Historiography in Recent Research; „Journal for the Study of the Old Testament”; Supplement Series 306; Sheffield Academic Press; Sheffield 2000.

Ravasi G.; Kohelet. Najbardziej oryginalna i „skandaliczna” księga Starego Testamentu; przeł. J. Skrzypnik; Wydawnictwo Salwator; Kraków 2003.

Romaniuk K.; Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy; Pallottinum; Poznań‒Warszawa 1969.

Römer T.C.; The So-called Deuteronomistic History: A Sociological; Historical and Literary Introduction; T&T Clark; London‒New York 2009.

Septuaginta; id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes; t. 1‒2; red. A. Rahlfs; Deutsche Bibelgesellschaft; Stuttgart 19652.

Siwek K.; Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1-5; Bractwo Słowa Bożego; Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla; Warszawa‒Ząbki 2016.

Tronina A.; Księga Hioba. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz; Edycja św. Pawła; Częstochowa 2013.

VanderKam J.C.; Wprowadzenie do wczesnego judaizmu; przeł. P. Krupczyński; Wydawnictwo Cyklady; Warszawa 2006.

Warzecha J.; Historia dawnego Izraela; Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Warszawa 2005.

Zaklukiewicz T.; Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności w Księdze Mądrości; Tum Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej; Wrocław 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism