Wprowadzanie w świat wartości w czasach chaosu aksjonormatywnego

Renata Królikiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.4.004

Abstrakt


Ważne pytania dotyczące wychowania moralnego; pytania o wartości; którymi mamy kierować się w codziennych wyborach; dzisiaj nabierają specjalnej ostrości i szukanie na nie odpowiedzi jest pilnie potrzebne. Upadek autorytetów; negatywne wzorce; relatywizm; ciągłe zmiany – wszystko to utrudnia proces wychowawczy. Konieczność podejmowania działań wprowadzających dzieci i młodzież w świat wartości jest oczywista i bezdyskusyjna. Pojawia się jednak pytanie; jak to zrobić? Analizując badania prowadzone przez studentów w ramach prac dyplomowych; poświęcone wartościom oraz ich wdrażaniu w codzienne życie; pojawiały się liczne wątpliwości i refleksje. Poniższy tekst powstawał w wyniku licznych dyskusji prowadzonych ze studentami w trakcie opracowywania materiału badawczego i jest poszukiwaniem drogowskazów; które mogłyby pomóc w takim przekazywaniu wartości; by dziecko czy młody człowiek chciał uczynić je swoimi. Fundamentem wychowania moralnego jest dorosły; świadomy własnej hierarchii wartości; który ma wewnętrzne przekonanie o ich istocie i ważności. Kolejnym bezspornym elementem jest czas; który pozwoli budować relację autentyczną; pełną zaufania; opartą na dialogu. Tylko w takiej autentycznej relacji; tworzącej przestrzeń wolności; szacunku i otwartości na inność; jest szansa na poznanie; przyjęcie i uznanie za swoje określonej hierarchii wartości.


Słowa kluczowe


wartości; chaos aksjonormatywny; relacja; dialog; otwartość; wychowanie moralne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chałas K.; Wychowanie ku wartościom – podmiotowe trudności realizacji w praktyce edukacyjnej; w: Wartości w pedagogice; red. W. Furmanek; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów 2005; s. 297‒309.

Czupryński W.; Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie; Olsztyn 2010; www.uwm.edu.pl/.../0-Współczesne-koncepcje-wychowania-skrypt.doc [dostęp: 15.04.2016].

Denek K.; Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 1999.

Dewey J.; Szkoła i dziecko; przeł. H. Błeszyńska; Wydawnictwo E. Wende; Warszawa 1933.

Dobrzyńska J.; Kierunki wychowawcze; w: Jak wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy; red. E. Ozimek; Oficyna Współczesna; Poznań 1999; s. 31–45.

Gałaś M.; Wartość kultury w epoce współczesnej; Wydawnictwo Edukacyjne Akapit; Toruń 2000.

Golus A.; Przyznajmy dzieciom prawa człowieka; https://www.tygodnikpowszechny.pl/przyznajmy-dzieciom-prawa-czlowieka-155151 [dostęp: 22.08.2018].

Homplewicz J.; Etyka pedagogiczna; Wydawnictwo Salezjańskie; Warszawa 1996.

Koźmińska I.; Olszewska E.; Z dzieckiem w świat wartości; Wydawnictwo Świat Książki; Warszawa 2017.

Łukasik J.; Nauczyciel jako rodzic. Rola opiekuna wychowawcy we współczesnym świecie. Raport z badań; w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania; red. B. Muchacka; Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej; Kraków 2008; s. 167‒176.

Marek Z.; Podstawy wychowania moralnego; Wydawnictwo WAM; Kraków 2005.

Mastalski J.; Zarys teorii wychowania; Wydawnictwo Naukowe PAT; Kraków 2002.

Melosik Z.; Edukacja; młodzież i kultura współczesna Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej; „Chowanna” 2003; t. 1(19); s. 19‒37; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2003-t1/

Chowanna-r2003-t1-s19-37/Chowanna-r2003-t1-s19-37.pdf [dostęp:

07.2018].

Olbrycht K.; Dylematy współczesnego wychowania w świetle refleksji personalistycznej; w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania; red. F. Adamski; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków 1999; s. 11‒19.

Śliwerski B.; Program wychowawczy szkoły; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; Warszawa 2001.

Śnieżyński M.; Dialog edukacyjny; Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej; Kraków 2001.

Śnieżyński M.; Sztuka dialogu teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość; Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej; Kraków 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism