Tolerancja młodych, wykształconych Polaków

Barbara Szczęch, Irmina Rostek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.011

Abstrakt


Zarówno polskie, jak i międzynarodowe badania pokazują, że poziom tolerancji w Polsce wzrasta. Wydaje się, że Polaków charakteryzuje w większym stopniu uczciwa i obiektywna postawa wobec „innych”, czyli tych, którzy różnią się od nich przekonaniami, zachowaniem czy pochodzeniem, niż ksenofobiczne uprzedzenia. Dwoma czynnikami korelującymi silnie z tolerancją są wiek i poziom wykształcenia. Celem badań było zebranie opinii młodych, wykształconych Polaków na tematy związane z tolerancją. Problemem badawczym była zmiana w obszarze tolerancji etnicznej, osobistej i religijnej obserwowana w grupie młodych, dobrze wykształconych Polaków na przestrzeni 7 lat. Badanie przeprowadzono w dwóch krakowskich uczelniach: Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytecie Rolniczym. Badanie prowadzone było dwukrotnie, w latach 2009 i 2016. W sumie w badaniu wzięły udział 132 osoby. Wszyscy badani wypełniali składający się z 57 pytań kwestionariusz dotyczący różnych aspektów tolerancji. Tolerancja utożsamiana jest przez młodych Polaków przede wszystkim z akceptacją. Wzrost tolerancji wiąże się w sposób widoczny ze wzrostem obojętności wobec inności, poziom aktywnego zaangażowania wydaje się niższy. Czynnikami powodującymi wzrost tolerancji są większa wiedza i doświadczenie obcowania z „innymi” oraz prawdopodobnie mniejsze kompleksy niż miało to miejsce w przypadku poprzednich pokoleń. Główną przyczyną spadku tolerancji w niektórych obszarach jest lęk. Chociaż większość badanych młodych dorosłych wydaje się popierać ideę tolerancji, ciągle jeszcze istnieje przestrzeń dla nauczycieli i wychowawców, których zadaniem jest wzmacnianie wiedzy i odwagi młodych ludzi.


Słowa kluczowe


tolerancja religijna; tolerancja etniczna; tolerancja osobista; wczesna dorosłość; studenci

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boguszewski R., Od końca lat osiemdziesiątych do dziś – oceny zmian w różnych wymiarach życia społecznego i politycznego w Polsce po roku 1989. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2014, Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_062_14.PDF.

Bradford Brown B., “Tolerance”, in: Encyclopedia of Adolescence, eds. B. Bradford Brown, M.J. Prinstein, Academic Press, Cambridge (MA) 2011.

Declaration of Principles on Tolerance, General Conference at its twenty-eight session, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris 1995.

Dimova L., Dimov M., Is Europe tolerant to „others”? ESS answers, Available at: http://www.ess-bulgaria.org.

Feliksiak M., Postawy wobec Islamu i Muzułmanów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2015, Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_037_15.PDF.

Feliksiak M., Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_024_13.PDF.

Grzymała-Kazłowska A., Jasińska-Kania A., “Tolerance in Poland”, Academia 2011, no. 1(29).

Gurba E., “Wczesna dorosłość”, in: Psychologia rozwojowa, ed. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Hipsz N., Granice tolerancji – stosunek do wybranych grup mniejszościowych. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2014, Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_149_14.PDF.

Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2005.

Omyła-Rudzka M., Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2015, Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_014_15.PDF.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1985.

Pilch T., “Polska nietolerancja, ustalenia pojęciowe i metodologiczne”, in: Tolerancja, ed. B. Karolczak-Biernacka, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1992.

Popper K., The Open Society and Its Enemies, vol. 1: The Age of Plato, Routledge, London 1945.

Roguska A., Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF.

Verkuyten M., Slooter L., “Tolerance of Muslim beliefs and practices: Age related differences and context effect”, International Journal of Behavioral Development 2007, vol. 31, no. 5.

Wciórka B., Dystans społeczny czy tolerancja i otwartość? Postawy wobec wyznawców prawosławia, protestantyzmu, judaizmu i islamu. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2001, Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_080_01.PDF.

Wenzel M., Opinie ludności z krajów Europy Środkowej o imigrantach i uchodźcach. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005, Available at: http://www.bezuprzedzen.org.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism