Wartości współczesnych ukraińskich studentów

Liudmyla Khoruzha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.008

Abstrakt


W ciągu ostatnich dwóch lat społeczeństwo ukraińskie doświadczyło głębokich procesów transformacji we wszystkich jego sferach: politycznych, społeczno-ekonomicznych i duchowych. Dzisiejsza młodzież funkcjonuje w ekstremalnych warunkach: prowadzenia operacji wojskowych na terytorium Ukrainy, przechodzenia do wartości europejskich. Ponadto brak stabilności finansowej w kraju determinuje kryzys procesu przewartościowania wśród młodzieży. Młodzież studencka jest szczególnie wrażliwa w tym zakresie. Studenci doskonale odzwierciedlają nowe priorytety w systemie wartości, interesów i norm społecznych. To w grupie studentów widać te zmiany w sposób najbardziej obrazowy. To oni zawsze odpowiadają na nowe trendy w modzie, literaturze, kinie i muzyce, a także są pierwszą grupą wykazującą ekstremalną wrażliwość na coś nowego, co z kolei przejawia się w orientacjach na wartości. Badanie opisywane w tym artykule pozwala na analizę przyczyn i charakteru zmian społecznych. W tekście są prezentowane dane statystyczne na temat zainteresowań studentów, ich wartości w różnych obszarach – społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych czy osobistych. Wyniki badań mogą zidentyfikować pojawiające się pewne trendy w strategiach życiowych współczesnej młodzieży studenckiej na Ukrainie.


Słowa kluczowe


zmiany transformacyjne w społeczeństwie; wartości uczniów; liminalności; trendy; zmiany społeczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Енціклопедія освіти, ed. В.Г.Кремень, Юрінком Інтер, Київ 2008.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Gajdzica A., Świat wartości i edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Cieszyn – Warszawa 2003.

Мид М., Культура и мир детства. Избранные произведения, Издательство “Наука”, Мocкba 1988.

Парсонс Т., Система современных обществ, transl. Л.А. Седова, А.Д. Ковалева, ed. М.С. Ковалевой, Аспект Пресс, Мocкba 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism