Działania „Młodego Kolpinga” alternatywą dla współczesnego kryzysu młodego pokolenia

Wioletta Kosowska -Maca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.006

Abstrakt


Współczesny świat młodzieży charakteryzuje się konsumpcyjnym podejściem do życia. Brakuje wzorów i osób, które młodzi mogliby naśladować. Przestrzeń społeczno-kulturową młodych osób wypełnia najczęściej Internet i portale społecznościowe. Młodzi ludzie rzadko rozmawiają na temat wartości i ideałów swojego pokolenia, często nie potrafią planować przyszłości i nie potrafią wyznaczać celów. Zachwiana tożsamość młodego pokolenia przedkłada się na brak aktywności społecznej w swoich środowiskach. Artykuł omawia kryzys młodego pokolenia, między innymi w zakresie wartości, oraz wskazuje działalność organizacji religijnych jako odpowiedź na kryzys. Prezentuje aktywność „Młodego Kolpinga”, grup działających przy Stowarzyszeniach Rodzin Kolpinga oraz organizacji pozarządowych aktywnych na terenie całej Polski. Jest to jeden z przykładów zaangażowania młodych w ruch religijny i zarazem społeczny, o określonych celach, który potrafi sprostać wyzwaniom kryzysu młodych. Misja Dzieła Kolpinga opiera się na czterech filarach: modlitwie, rodzinie, pracy i aktywności w środowisku lokalnym. Stanowić one mogą w czasach dzisiejszego kryzysu rodziny i młodzieży podstawę do budowania tożsamości oraz wzmacniają świadomość przynależności do grupy i społeczności lokalnej.


Słowa kluczowe


Stowarzyszenie Rodzin Kolpinga; „Młody Kolping”; kryzys wartości; aktywność społeczna; wolontariat

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Błasiak A., Młodzież świat wartości, WAM, Kraków 2002.

Drzeżdżon W., Badania nad wartościami młodzieży w dobie dokonujących się przemian. Konstatacje pedagogiczne, Studia Gdańskie, t. VII, Gdańsk 2010.

Hildebrand D., red., Wobec wartości, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1982.

Jan Paweł II, Młodzież nadzieją kościoła. Orędzia na Światowe Dni Młodzieży, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2005.

Leppert R., Młodzież-świat przeżywany i tożsamość, Impuls, Kraków 2010.

Majchrzak N., Zduniak A., Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Tom 1.,Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014.

Michałek B., Młody Kolping działania, Materiały ze spotkań i projektów Młodego Kolpinga realizowanych w latach 1998-2002, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków.

Michałek B., Sztuka nie zna granic. Materiały ze spotkań i projektów Młodego Kolpinga realizowanych w latach 1998-2002, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków.

Nowak W., Sympozjum Młodzież a ewangelizacja w perspektywie wyzwań XXI wieku. Materiały Konferencji Naukowej w Olsztynie, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s. c., Olsztyn 2000.

Oleszkowicz A., Senejko A., Psychologia dorastania zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Regulamin Młodego Kolpinga –materiały dostępne w siedzibie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

Ruszel M.E., red., Młodzież problemy - współczesność, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012.

Solski T., Życie i działalność błogosławionego księdza Adolfa Kolpinga(1813-1865), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków 2001.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Znak Kraków 1992.

Szafraniec K., red., Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Szewczuk W., Sumienie. Studium psychologiczne, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.

Szymański A.M., Krzyżak-Szymańska E., red., W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży. Materiały z V Konferencji Naukowej, Górnośląska WSP Mysłowice 2007.

Ślachcińska E., Marek H., red., Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Tom 3., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014.

Wysocka E. red., Dzieci i młodzież w niedoścignionym Świecie zagrożenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.

Wysocka E., Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Wysocka E., Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia- współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości. Analiza teoretyczna i empiryczna egzemplifikacje, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych, kwartalnik I/2013, Katowice 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism