Zatłoczone pustynie – opuszczone oazy

Piotr Petrykowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.004

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę opisania sytuacji współczesnego młodego człowieka z perspektywy symboliki pustyni. Zarówno w tradycji ustnej, jak i spisanej (np. Biblia) pustynia jest przedstawiana jako miejsce nieuporządkowane, niebezpieczne dla człowieka, jako siedlisko złych mocy i demonów. Autor odwołuje się do opisu specyficznego i traumatycznego doświadczenia Izraelitów w trakcie ich wędrówki po ucieczce z Egiptu. Odnosi się również do pustyni jako miejsca kuszenia Jezusa. Artykuł prezentuje jednak również drugie oblicze pustyni, rozumianej jako miejsce odnowy duchowej, swoistej przestrzeni dla ludzkiej wolności i potrzeby przebywania w samotności. Błądzenie na pustkowiu, bez kierunkowskazów, bez trwałych śladów na piasku, bez żadnych odniesień – to wedle Autora doskonała metafora kondycji współczesnego człowieka. Jak wiele pokus i niebezpieczeństw czeka na nas na pustkowiu? Jakie są drogi wyjścia, a może jedynie ucieczki? Niniejszy tekst to również dialog z koncepcją Ericha Fromma oraz quasi-koncepcjami odwołującymi się do magii, to także próba odpowiedzi na pytania jak wiele jest obecnie form „ucieczki od wolności”. Na czym polega istota i jakie są granice wolności w obliczu naszej bezradności i osamotnienia? Czy już ciągle będziemy się szamotać się pomiędzy zależnością a nieskrępowaną swobodą możliwych stylów życia? Zdaniem Autora, osoby nieustannie kuszone i wabione „oazami szczęścia” stają się „ludźmi o pustych oczach”. Tę kategorię Autor ujmuje perspektywie współczesnego wyzwania dla edukacji i istoty człowieka.


Słowa kluczowe


sens życia; bezradność; osamotnienie; kondycja współczesnego człowieka; metafora

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym, transl. M. Godyń, W. Madej, Aletheia, Warszawa 1994.

Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Botkin J., Elmandjra M., Malitza M., Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”?, transl. M. Kukliński, PWN, Warszawa 1982.

Buber M., Droga człowieka według nauczania chasydów, transl. G. Zlatkes, Cyklady, Warszawa 2004.

Byrne R., The Secret, trans. J. Kabat, Nowa Proza, Warszawa 2007.

Czarnowski S., Kultura, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1948.

Derrida J., Vattimo G. [et al.], Religia, transl. P. Mrówczyński, Wydawnictwo „KR”, Warszawa 1999.

Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela, transl. Z. Kubiak, J. Radożycki, Oficyna Rytm, Warszawa 2001.

Fromm E., Ucieczka od wolności, transl. O. and A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1970.

Heidegger M., Bycie i czas, transl. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Heschel A.J., Człowiek nie jest sam, transl. K. Wojtkowska, Znak, Kraków 2001.

Krajewski S., 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, Austeria, Kraków 2004.

Kushner L., Miód ze skały, transl. Z. Wiese, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 1994.

Kwiatkowska H., “Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne”, in: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, ed. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.

Lévinas E., Czas i to, co inne, transl. J. Margański, Wydawnictwo „KR”, Warszawa 1999.

Petrykowski P., “Czy ratować Niniwę – czyli po co nam wiedza”, in: Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego, ed. C. Kustra, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.

Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Pięcioksiąg Mojżesza, Tora, transl. I. Cylkow, Austeria, Warszawa 2009.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2002.

Ratzinger J., Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do przemienienia, transl. W. Szymona, Wydawnictwo M, Kraków 2007.

Skarga B., “Pustynia”, Tygodnik Powszechny. Kontrapunkt 2001, no. 3–4(53–54).

Skarga B., Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Znak, Kraków 1997.

Skarga B., Ślad i obecność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paryż 1990.

Tuan Y.F., Przestrzeń i miejsce, transl. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism