W poszukiwaniu refleksyjności w edukacji

Marzena Chrost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32311

Abstrakt


Recenzja książki: Anna Perkowska-Klejman, Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, WydawnictwoAkademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019, ss. 362. 

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism