Introduction

Anna Królikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/30541

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cichoń W. (1996). Wartości – Człowiek – Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kotłowski K. (1968). Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Tchorzewski A.M. de (2016). Wstęp do teorii wychowania, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism