Dziedzictwo kulturowe jezuickiego kolegium w Krożach. Biblioteka

Anna Królikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/28910

Abstrakt


Elenchus librorum veteris Collegii Crosensis anno 1803 compilatus
[Buvusios Kražių kolegijos 1803 metų knygų sąrašas], t. 1–2,
red. D. Antanavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2017–2018


Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia


Encyklopedia Katolicka, vol. 9. (2002). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, kol. 1328–1329.

Grzebień L. (ed.). (1997). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Mariani A. (2017). Inwentarze kolegiów jezuickich jako źródło do badań nad szkolnictwem staropolskim, in: K. Puchowski, J. Orzeł (eds.), Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, part 1, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Mariani A. (2018). Inwentarze kolegiów Towarzystwa Jezusowego jako źródło do badań nad jezuicką kulturą muzyczną, in: B. Bohdanowicz, T. Jeż (eds.), Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu in Polonia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism