Źródła do dziejów jezuickiego szkolnictwa w Krożach

Ludwik Grzebień

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/28909

Abstrakt


Fontes Collegi Crosnensis qui in Archivo Romano Societatis Iesu asservantur, 1608–1700 [Kražių kolegijos Šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos Archyve Romoje. I dalis: 1608–1700], t. 1–2, red. Ž. Nedzinskaitė, D. Antanavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019


Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia


Antanavičius D. (ed.). (2017–2018). Buvusios Kražių kolegijos 1803 metų knygų sąrašas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Błaszczyk G. (ed). (2009). Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księstwo Żmudzkie 1690 r., Warszawa: Wydawnictwo “Neriton”.

Budzinauskienė L., Murauskaitė R. (eds.). (2017). Liber Organistarum Collegii Crosensis Societatis Jesu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Nedzinskaitė Ž., Antanavičius D. (eds.). (2019). Kražių kolegijos Šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos Archyve Romoje. I dalis: 1608–1700, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism