Wprowadzenie. Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo

Andrzej Paweł Bieś, Beata Celina Topij-Stempińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/28565

Abstrakt


Inspiracją do przygotowania i wydania czwartego numeru „Studia Paedagogica Ignatiana”, podejmującego problematykę historii jezuitów i ich działalności edukacyjnej, jest 80. rocznica urodzin o. prof. Ludwika Grzebienia SJ – jezuity, historyka, badacza dziejów zakonu na terytorium Rzeczypospolitej. Wśród dotychczasowych blisko 1400 publikacji Ojca Profesora „jest historia afrykańskich misjonarzy i dzieło o duszpasterstwie wśród Polonii amerykańskiej na przełomie XIX i XX wieku, są prace o Chyrowie (…), o szkołach jezuickich i o Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy, o jezuitach we Lwowie, w Toruniu, Pułtusku, Krakowie, Sandomierzu” (Terlecki 2010: 21), a także dwutomowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce. Wśród najnowszych – Inwentarz Archiwum Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Rękopisy do 1820. Do tych historycznych panoram, edycji źródeł, biografii i bibliografii, słowników oraz innych narzędzi służących kolejnym pokoleniom badaczy w rozwoju ich warsztatu naukowego, trzeba także dodać monografie lokalne, jak kościelne dzieje Dobrzechowa albo historię parafii w Strzyżowie. Profesor Ludwik Grzebień jest bowiem „mistrzem szczegółu, historycznego detalu, dziejowego drobiazgu, z których składa się gmach minionych wieków” (Terlecki 2010: 21). Dla uczczenia tego jakże godnego jubileuszu redakcja zaprosiła grupę międzynarodowych badaczy, których działalność naukowa i publikowane prace związane są z odtwarzaniem dziejów Towarzystwa Jezusowego oraz pogłębianiem wiedzy o edukacji jezuickiej.


Słowa kluczowe


Ludwik Grzebień

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grzebień L. (2014). “Wskrzeszenie zakonu jezuitów,” Życie Duchowe, no. 77, https://www.zycie-duchowe.pl/art-265.wskrzeszenie-zakonu-jezuitow.htm [access: 3.12.2019].

Królikowska A. (2010). „Wstęp,” in A. Królikowska (ed.), Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, pp. 7–9.

Terlecki R. (2010). “Pasja historyka. Ojca Ludwika Grzebienia życie i praca,” in A.P. Bieś, B. Topij-Stempińska (eds.), Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Gzrebieniowi z okazji 70. urodzin, Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, pp. 17–22.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism