Obraz służby więziennej w pamiętnikach pracowników. Recenzja książki: Magdalena Urlińska i Maria Marta Urlińska; Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników; Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT; Toruń 2018; ss. 228

Kamil Brahmi

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/20545

Abstrakt


Treść książki opiera się na bogatej literaturze przedmiotowej dla wybranej problematyki. Publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów i aneksu; poprzedzonego częścią zatytułowaną „Antropologia (nie)codzienności więzienników ‒ zamiast wstępu”.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism