Wstęp

Władysława Szulakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/11670

Abstrakt


Mówienie i pisanie o historii jest przejawem tworzenia ciągłości tradycji, wyrażającym się w ukazywaniu określonych nurtów myślenia i działania w poszczególnych epokach. Można powiedzieć, używając słów Adama Asnyka zawartych w wierszu Do Młodych, że „Każda epoka ma swe własne cele”. Przypominanie ich (celów, ideałów) jest wyrazem pisania owej ciągłości historii idei, przy czym także idei edukacyjnych.

Źródłem każdego działania jest myśl. Poszukiwanie genezy myśli ludzkiej, w tym myśli edukacyjnej, jest próbą odpowiedzi na pytanie: po kim dziedziczymy określone idee, zasady, wartości, kto jest ich twórcą i kontynuatorem? Tym samym, przy takim założeniu badań historycznych, zostaje potwierdzona słuszność przesłania, którego twórcą był Ralph W. Emerson, amerykański poeta i eseista, nazwany przez Adama Mickiewicz amerykańskim Sokratesem. R.W. Emerson przekonywał, że „Tylko ci, którzy budują na ideach, budują dla wieczności. Ten sam autor rozważając kwestie ważności instytucji społecznych był zdania, że „Żadna instytucja nie może być lepsza od swego twórcy”

[1]
R.W. Emerson, Myśli, Lublin 1997, s. 112.

 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


R.W. Emerson, Myśli, Lublin 1997, s. 112.

Mądrość mówi przyciszonym głosem. Aforyzmy austriackie, wybór i przedsłowie S.H. Kaszyński, Poznań 2000, s. 43.

M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002, s. 275–284.

H. Elzenberg, Kłopoty z istnieniem, Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1963, s. 250.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism