Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 5 (2009) Nieprzekładalność słownictwa a zawartość podtekstu kulturowego Abstrakt  PDF
Annick Cataldi
 
No 3/4 (2008) Nieprzystawalność, uniwersalizm kulturowy i lokalizacja w tłumaczeniu tekstów prawnych Abstrakt  PDF
Edyta Źrałka
 
No 9 (2014) Rola czasopism literackich w kształtowaniu obrazu literatury obcej. Przypadek literatury quebeckiej w Polsce Abstrakt  PDF
Joanna Warmuzińska-Rogóż
 
No 1 (2005) Ze sztućcem na rysia, czyli Pan Tadeusz po niemiecku Abstrakt  PDF
Rachel Pazdan, Agnieszka Buk
 
No 6 (2011) Embarras de choix – nazwy własne jako odwieczny problem w dydaktyce tłumaczenia pisemnego. Między normą a uzusem (na przykładzie tekstów polskich i rosyjskich) Abstrakt  PDF
Anna Szczęsny
 
No 3/4 (2008) Znaczenie przekładu aktów prawnych Unii Europejskiej dla polskiego kontekstu kulturowego i dyskursu społeczno-politycznego Abstrakt  PDF
Katarzyna Waszczuk
 
No 8 (2013) Tożsamość kulturowa (religijna) a wybory tłumacza Abstrakt  PDF
Anetta Luto-Kamińska
 
No 5 (2009) „Nibylandie”: Nibyprzekłady Piotrusia Pana? Abstrakt  PDF
Agnieszka Pantuchowicz
 
No 5 (2009) Intertekstualność jako nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu literackiego Abstrakt  PDF
Anna Majkiewicz
 
No 1 (2005) Transfer obcych realiów na przykładzie tekstu popularnonaukowego. Definicje i podstawowe problemy Abstrakt  PDF
Anna Tadajewska
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism