Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2016) Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy Abstrakt  PDF
Jūratė Kiaupienė
 
Vol 4 (2018) Metryka Litewska jako źródło do badań nad historią Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII wieku Abstrakt  PDF
Maria Cieśla
 
Vol 4 (2018) Struktura i zasady kompletowania ksiąg sądowych Metryki Litewskiej Zygmunta Augusta Abstrakt  PDF
Irena Valikonytė
 
Vol 2 (2016) Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Abstrakt  PDF
Lubou Kozik
 
Vol 3 (2017) Wokół genezy administracji lokalnej w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi i propozycje Abstrakt  PDF
Jerzy Gordziejew
 
Vol 3 (2017) Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696 Abstrakt  PDF
Zbigniew Hundert
 
Vol 3 (2017) Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku Abstrakt  PDF
Diana Konieczna
 
Vol 3 (2017) Sąd grodzki grodzieński za czasów Wazów (1587–1668): stan badań i źródła Abstrakt  PDF
Alaksiej Šałanda
 
Vol 3 (2017) Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku Abstrakt  PDF
Laima Bucevičiūtė
 
Vol 4 (2018) Testament strażnika wielkiego litewskiego Samuela Kmicica Abstrakt  PDF
Konrad Bobiatyński
 
Vol 1 (2015) Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Abstrakt  PDF
Rima Cicėnienė
 
Vol 4 (2018) Próba zrównania uprawnień litewskich urzędów hetmańskich za panowania Jana Kazimierza Abstrakt  PDF
Andrzej Rachuba
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism