Ruch Filozoficzny

Baner

Ruch Filozoficzny

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czasopismo jest indeksowane m. in. w bazach: DOAJ, Scopus, Philosopher's Index, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

Punktacja MNiSW: 20Partnerzy platformy czasopism