Ruch Filozoficzny

Ruch Filozoficzny

O czasopiśmie

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czasopismo jest indeksowane m. in. w bazach: DOAJ, Scopus, Philosopher's Index, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

Punktacja MNiSW: 70

Tom 78 Nr 1 (2022)
Monday, Nov 21, 2022
Spis treści tego numeru
Autoreferaty z odczytów i wykładów