O czasopiśmie

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czasopismo jest indeksowane m. in. w bazach: DOAJ, Scopus, Philosopher's Index, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

Punktacja MNiSW: 70

Early View
Sunday, Jan 16, 2022

Artykuły przyjęte do publikacji po procesie recenzyjnym, lecz niewłączone jeszcze do poszczególnych numerów.

Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
Autoreferaty z odczytów i wykładów