Ruch Filozoficzny

Ruch Filozoficzny

O czasopiśmie

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

ISSN online: 2545-3173; ISSN wersji papierowej: 0035-9599. Wersja elektroniczna jest wersją referencyjną pisma.

Czasopismo jest indeksowane m. in. w bazach: DOAJ, Scopus, Philosopher's Index, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

Punktacja MNiSW: 70