Autor - szczegóły

Wolsza, Tadeusz, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska

  • No 15 (2017) - Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku
    Choroby i ich leczenie w stalinowskich więzieniach i obozach w Polsce w latach 1944–1956
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism