Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały

O czasopiśmie

„Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” wydawana jest przez Instytut Historii PAN. Od numeru trzynastego pismo ukazuje się jako rocznik. „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” należy do najbardziej rozpoznawalnych i uznanych w kraju i zagranicą czasopism poświęconych historii powojennej Polski.

Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie na tego rodzaju pismo, zajmujące się najnowszą historią Polski, jednocześnie nawiązywał do siedmiotomowej serii „Polska Ludowa. Materiały i Studia” wydawanej w latach 1962-1968.