Vol 40, No 2 (2017)

Table of Contents

Od redakcji
Jarosław Horowski
5-8

Articles

Zbigniew Marek
11-32
Teresa Zawojska
33-49
Piotr Magier
51-68
Markus Lipowicz
69-87
Katarzyna Olbrycht
89-107
Janina Kostkiewicz
109-131
Helena Słotwińska
133-156
Hanna Kostyło
157-170
Anna Walulik
171-186
Joanna Cukras-Stelągowska
187-209
Janusz Mółka
211-226

Family pedagogy

Danuta Opozda
PDF
229-244
Dominika Jagielska
PDF
245-263

Reviews

Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2017, s. 204.
Helena Słotwińska
267-277
Aniela Różańska, Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 521.
Piotr Krakowiak
278-287
Piotr Magier, Esej postantypedagogiczny, Lublin: Towarzy¬stwo Naukowe KUL, 2016, s. 290.
Marek Marczewski
287-293
Elżbieta Kościńska, Zachowania ryzykowne seniorów. Uwarunkowania, profilaktyka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 198.
Tomasz Różański
293-300


Partnerzy platformy czasopism