Vol 40, No 2 (2017)

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Od redakcji
Jarosław Horowski
PDF
5-8

Artykuły / Articles

Zbigniew Marek
PDF
11-32
Teresa Zawojska
PDF
33-49
Piotr Magier
PDF
51-68
Markus Lipowicz
PDF
69-87
Katarzyna Olbrycht
PDF
89-107
Janina Kostkiewicz
PDF
109-131
Helena Słotwińska
PDF
133-156
Hanna Kostyło
PDF
157-170
Anna Walulik
PDF
171-186
Joanna Cukras-Stelągowska
PDF
187-209
Janusz Mółka
PDF
211-226

Pedagogika rodziny / Family pedagogy

Danuta Opozda
229-244
Dominika Jagielska
245-263

Recenzje / Reviews

Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2017, s. 204.
Helena Słotwińska
PDF
267-277
Aniela Różańska, Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 521.
Piotr Krakowiak
PDF
278-287
Piotr Magier, Esej postantypedagogiczny, Lublin: Towarzy¬stwo Naukowe KUL, 2016, s. 290.
Marek Marczewski
PDF
287-293
Elżbieta Kościńska, Zachowania ryzykowne seniorów. Uwarunkowania, profilaktyka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 198.
Tomasz Różański
PDF
293-300


Partnerzy platformy czasopism