Vol 39, No 1 (2017)

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Od redakcji
Jarosław Horowski
PDF
5-7

Artykuły / Articles

Giuseppe Mari
PDF
11-28
Zbigniew Marek, Anna Walulik
PDF
29-47
Ewa Drzazgowska
PDF
49-71
Miłosz Hołda
PDF
73-89
Justyna Legutko
PDF
91-112
Małgorzata Wałejko
PDF
113-128
Stanisław Chrobak
PDF
129-147
Aldona Zakrzewska
PDF
149-170
Agnieszka Wałęga
PDF
171-198
Paweł Kaźmierczak
PDF
199-213
Kazimierz Skoczylas
PDF
215-236
Monika Dąbkowska
PDF
237-253

Sprawozdania/Reports

Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20. rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL, Lublin, 14 marca 2017 roku
Monika Gromek
PDF
257-263
Religie w dialogu kultur. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14–16 września 2017 roku (obrady plenarne oraz sekcja XII)
Piotr Magier
PDF
265-268
Religie w dialogu kultur. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14–16 września 2017 roku (sekcja XIX)
Dorota Grabowska-Pieńkosz
PDF
269-272
Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani, Kraków, 19–20 września 2017 roku
Joanna Falkowska
PDF
273-277

Recenzje / Reviews

Małgorzata Wałejko, Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016, s. 357.
Lucyna Dziaczkowska
PDF
281-284
Walt Larimore, Barb Larimore, Jej mózg, jego mózg czyli Bóg wie, co robi, Poznań: W drodze, 2016, s. 254.
Krzysztof Pilarz
PDF
284-287
Grzegorz Godawa, Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium tanatopedagogiczne, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016, s. 452.
Mirosław J. Szymański
PDF
287-292
Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Poczucie straty po śmierci pacjenta wśród pracowników opieki paliatywnej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 600.
Karolina Kramkowska
PDF
292-296
Mirosław J. Szymański, Błażej Przybylski (red.), W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2015, s. 254.
Tomasz Różański
PDF
296-303
Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej – pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2016, s. 384.
Renata Deka
PDF
303-310


Partnerzy platformy czasopism