Religious Education of a Child in a Family as Building up Basic Hope

Lidia Marszałek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.050

Abstract


Basic hope is a fundamental component of a human’s general scheme or rather related patterns of the real world. Its essence is the conviction of its sense, justice and favour of the world for a person. The aim of the text is to present the meaning of natural religious education in the family for building basic hope in the child’s life in the context of his later life-long functioning.


Keywords


child; religion; family education; religious education; basic hope

Full Text:

PDF

References


Alimenti, Dante, Alberto Michelini. Wy jesteście moją nadzieją. Fragmenty przemówień Jana Pawła II do młodzieży 1978-1985, trans. Kazimierz Szczerba. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1987.

Chrobak, Stanisław. Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

Cocchini, Francesca. “Możliwości religijne dziecka”, trans. Barbara Surma. In: Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, ed. Barbara Surma, 207–212. Łódź-Kraków: Pallatum-Ignatianum, 2009.

Erikson, Erik. Dzieciństwo i społeczeństwo, trans. Przemysław Hejmej. Poznań: Rebis, 2000.

Franciszek. Adhortacja Amoris Laetitia. Kraków: WAM, 2016.

Fromm, Erich. O sztuce miłości, trans. Aleksander Bogdański. Warszawa: Rebis, 2006.

Głaz, Stanisław, Krzysztof Grzeszek, Iwona Wiśniewska. Rodzina: biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania. Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996.

Jabłoński, Przemysław. “Duchowy rozwój człowieka jako rozwój rozumienia języka religijnego”. In: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, ed. Paweł Socha. Kraków: Wyd. UJ, 2000.

Jan Paweł II. “Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa”. In: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak, 1997.

Jankowska, Maria. “Nadzieja człowieka w aspekcie wiary i rozumu”. In: Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? W X rocznicę ogłoszenia Encykliki Fides et Ratio, eds. Jan Krokos, Maria Ryś, 215–230. Warszawa: Wyd. UKSW, 2009.

Kozielecki, Józef. Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006.

Kuczkowski, Stanisław. Psychologia religii. Kraków: WAM, 1998.

Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, ed. Barbara Surma. Łódź: Wyd. Pallatum, Kraków: Ignatianum, 2009.

Ricoeur, Paul. Podług nadziei. Odczyty, szkice, studia, ed. Stanisław Cichowicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1991.

Sękowska, Magdalena. “Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona”. In: Duchowy rozwój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, ed. Paweł Socha. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Socha, Paweł. “Teolog jako psycholog: koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera”. In: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, ed. Paweł Socha, 165–189. Kraków: Wyd. UJ, 2000.

Solak, Adam. Człowiek i jego wychowywanie. Tarnów: Academica, 2004.

Szpet, Jan. “Rozwój pojęć religijnych u pięcioletniego dziecka”. In: Katecheza, rodzina, parafia, szkoła, vol. 5: Katecheza w przedszkolu, eds. Jan Szpet, Danuta Jackowiak. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 1975.

Trzebiński, Jerzy, Mariusz Zięba. “Nadzieja, strata i rozwój”. Psychologia Jakości Życia 1/2 (2003): 5–33.

Tyszkowa, Maria. “Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój”. In: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, ed. Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa, 124–150. Warszawa: PWN, 2005.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism