Subjectivity in (of) Education. The Perspective of the Gospel

Zbigniew Marek, Anna Walulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.039

Abstract


In the article, we concentrate on the role of the form teacher and pupil in the processes of the humanity formation. We deduce this from the main source of Christian knowledge, which is the Gospel. From this perspective, we indicate the activity of one more upbringing subject who is God seen as a person. In the processes of upbringing inspired by the Gospel, we have to deal with the triad, which comprise of the pupil, form teacher – man and form teacher – God. We seek the answer to the question about understanding the relationship between subjectivity of upbringing and education, which source means the Gospel. It opens new possibilities of development and the feeling of sense of own dignity of both the form teacher and pupil. The crucial role in this process one can designate to the religious education, which aim is to support the man in developing his humanity and achieving its completeness. In these processes, it can appear important to respect the assumption of the pedagogy of accompaniment and witness. These assumptions not only refer to the distinctive tasks of each of the subjects, but they also sensitise the cooperative basis of activity undertaken by each of them. 


Keywords


subjectivity; person; God; religious education; analysis of interactions

Full Text:

PDF

References


Archer, Margaret Scotford, Andrew Collier, Douglas V. Porpora. Transcendence. Critical Realism and God. London and New York: Routledge, 2004.

Brożek, Bartosz. “O pojęciu osoby”. In: Polonia restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, eds. Wit Pasierbek, Anna Teresa Budzanowska, 359–378. Kraków: MNiSW, Akademia Ignatianum, 2019.

Cichosz, Wojciech. Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Warszawa: TYPO 2, 2010.

Dziaczkowska, Lucyna. “Podmiotowość”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 781–785. Radom: POLWEN, 2016.

John Paul II. Fides et ratio. Libreria Editrice Vaticana, 1998.

Catechism of the Catholic Church. Bloomsbury Publishing PLC, 2002.

Kochel, Jan. Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005.

Krąpiec, Mieczysław Albert. “Człowiek – interpretacja filozoficzna”. In: Encyklopedia katolicka, vol. III, eds. Romuald Łukaszczyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, 814–817. Lublin: TN KUL, 1979.

Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. “Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności”. Studia Katechetyczne. Współczesne ujęcia edukacji religijnej 12 (2016): 35–50.

Marek, Zbigniew. “Duchowość, religia i wychowanie”. Pedagogika Społeczna 1 (2015): 9–22.

Marek, Zbigniew. Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Akademia Ignatianum, 2017.

Marek, Zbigniew. Podstawy wychowania moralnego. Kraków: WSFP Ignatianum, WAM, 2005.

Marek, Zbigniew. Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji. Kraków: WAM, 2014.

Marek, Zbigniew, Anna Walulik. Pedagogika świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna. Kraków: Akademia Ignatianum, 2019.

Nowak, Marian. “Pedagogika personalistyczna”. In: Pedagogika, eds. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232–247. Warszawa: PWN, 2005.

Papieska Rada Iustitia et Pax. Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność, 2005.

Stola, Krzysztof. “Podmiot”. In: Encyklopedia katolicka, vol. XV, ed. Edward Gigilewicz, 946–947. Lublin: TN KUL Jana Pawła II, 2011.

Waga, Leszek. “Integration of Pedagogical Knowledge in the Light of Questions about the Empirical Foundations of General Pedagogy and Understanding of the Concept of Generality”. Peadagogia Christiana 2/42 (2018): 65–83.

Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii znaczeń wiedzy religijnej. Kraków: WSFP Ignatianum, WAM, 2011.

Wons, Krzysztof. Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach. Kraków: Salwator, 2015.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism