Ferdinand Ebner and the Paradox of Solitude

Piotr Kostyło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.004

Abstract


The text raises the issue of dialogue as a religion experience in the expression of an Austrian thinker, Ferdinand Ebner. Religious experience as an escape from a declining culture is characterized as a subjectively experienced encounter with the Word of God and the word of the other. That experience is then confronted with dialogue as it is understood by the liberal-democratic state. Thanks to that confrontation a tension between maximalist and minimalist approaches to dialogue has been enhanced. The whole of the analyzes shows the paradox of solitude emerging from Ebner’s thought and at the same time leads to ask important questions regarding the shape of religious education in contemporary society.

Keywords


Ebner; dialogue; religious experience; the liberal-democratic state; religious education

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Kęty–Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 2003.

Ebner, Ferdinand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. Krzysztof Skorulski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006.

Habermas, Jürgen. Między naturalizmem a religią, tłum. Maciej Pańków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Habermas, Jürgen. Teoria działania komunikacyjnego, tłum. Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Horowski, Jarosław. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Johnston, William M. The Austrian Mind. An Intellectual and Social History 1848-1938. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983.

Micińska, Magdalena. Inteligencja na rozdrożach 1864-1918. Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2008.

O’Donnell, John. „The Trinity as Divine Community”. Gregorianum 69 (1988): 5-34.

Rawls, John. Teoria sprawiedliwości, tłum. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Russell, Bertrand. Dzieje filozofii Zachodu, tłum. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.

Skorulski, Krzysztof. „Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myśli katolickiej XX wieku”. Paedagogia Christiana 1 (2011): 49-68.

Skorulski, Krzysztof. „Od ideologicznej samotności do dialogicznego spotkania: F. Ebner, L. Althusser, P. Freire”. Forum Oświatowe 1 (2014): 15-35.

Stewart, John. „Przedmowa”. W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. John Stewart, 15-22. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism