Das Problem der Allgemeinbildung geschichtlich betrachtet

Gunter Scholtz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.003

Abstrakt


Problem kształcenia ogólnego z perspektywy historycznej
(Streszczenie)

Przeobrażanie się terminu „encyklopedia“ stanowi odzwierciedlenie historycznego postępu wiedzy i zmian w edukacji. W Starożytnej Grecji nazwa encyklopedii malarstwa i muzyki stała się tytułem zbiorów dotyczących całej ludzkiej wiedzy, co w rezultacie przyczyniło się do współczesnego kryzysu. Zgodnie z filozofią Georga Simmela, możemy rozumieć zmiany historyczne jako postępujący rozdział pomiędzy systemami kulturowymi społeczeństwa z jednej strony i kształcenia jednostek z drugiej. W filozofii Wilhelma von Humdoldta, Friedricha Schleiermachera, jak również Georga Simmela, odnajdujemy ważne wskazówki dotyczące możliwości prawdziwego kształcenia również w cywilizacji nauki i przezwyciężenia sytuacji, w której wiedza i nauka stają się obce dla przeciętnego człowieka w kontekście jego życia.


Słowa kluczowe


kultura; encyklopedia; sztuka; edukacja ogólna; przyrost wiedzy; humanizm; filozofia; nauki

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism