Wartość dialogu pedagogicznego w „społeczeństwie informacyjnym”

Edward Torończak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.026

Abstrakt


Usytuowanie dialogu pedagogicznego w kontekście personalistycznym wskazuje na wagę wychowania w edukacji. Promowana przez niektórych polityków koncepcja „gospodarki opartej na wiedzy”, w której kluczowym zadaniem jest „przekazywanie wiedzy”, może prowadzić do zmarginalizowania samego wychowania. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera dialog pedagogiczny wydobywający problematykę wychowania w edukacji. W swojej istocie dialog pedagogiczny zmierza do po-rozumienia, spotkania i współdziałania pomiędzy nauczycielem (wychowawcą) i uczniem (wychowankiem). Jest to o tyle istotne, że pozwala na od-budowanie wspólnoty nauczycieli i uczniów, gdzie szkoła staje się miejscem spotkania i uczestnictwa w życiu społecznym. Powinno to przynosić potencjalne korzyści nie tylko pojedynczym osobom, ale całemu społeczeństwu. W tej perspektywie dialog pedagogiczny staje się niezbędny do kształtowania postaw odpowiedzialności za osobowy rozwój każdego człowieka oraz budowanie spójności „wspólnoty szkolnej”.


Słowa kluczowe


osoba; wartości; wychowanie; dialog pedagogiczny; szkoła

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism