Komercyjne konkursy przedmiotowe a edukacyjna wartość dodana szkół

Igor Hebda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.039

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę korelacji pomiędzy wykorzystaniem w pracy szkoły komercyjnych testów wspomagających proces dydaktyczny a edukacyjną wartością dodaną tworzoną przez daną placówkę oświatową. Opracowanie może być przydatne przy ewaluacji pozalekcyjnych zajęć szkolnych i ich wpływu na przyrost umiejętności uczniów. Stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie jakie jest znaczenie okołoszkolnej edukacji w postaci konkursów na przyrost wiedzy uczniów. Tezą artykułu jest twierdzenie, że udział uczniów w ponadprogramowych płatnych testach przedmiotowych jest dodatnio skorelowany z jakością realizacji funkcji dydaktycznej szkoły mierzonej poprzez wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. W analizie uwzględniono 1280 gimnazjów z terenu całej Polski, które brały udział w płatnych testach przedmiotowych w latach 2011-2013 i porównano poziom partycypacji w tych sprawdzianach z trzyletnimi wskaźnikami EWD dla tego samego okresu.


Słowa kluczowe


ponadprogramowe konkursy przedmiotowe, EWD, testy, nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson C. S. (1982), The Search for School Climate: A Review of the Research, “Review of Educational Research”, 52(3), 368–420.

Dolata R., Hawrot A., Humenny G., Jasińska A., Koniewski M., Majkut P. i Żółtak T. (2013),

Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Dolata R., Jakubowski, M., Pokropek A., Rappe A. i Stożek, E. (2007), Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Dziemianowicz-Bąk A. (2010), Interesy konstytuujące nauczanie, [w:] M. Sysko (red.), Komercjalizacja

edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, Wrocław–Warszawa.

Freiberg H. J. (ed.). (1999), School climate: Measuring, improving and sustaining healthy

learning environments, Psychology Press.

Glewwe P. i Kremer M. (2006), Schools, teachers, and education outcomes in developing countries, [w:] E. Hanushek i F. Welch (eds.), Handbook of the economics of education, Vol. 2.

Greenwald R., Hedges, L. V. i Laine, R. D. (1994), An Exchange: Part I: Does Money Matter? A Meta-Analysis of Studies of the Effects of Differential School Inputs on Student Outcomes, “Educational Researcher”, 23(3), 5–14.

Greenwald R., Hedges L. V. i Laine R. D. (1996), The Effect of School Resources on Student Achievement, “Review of Educational Research”, 66(3), 361–396.

Hanushek E. A. (1986), The economics of schooling: Production and efficiency in public schools, “Journal of Economic Literature”, 24(3), 1141–1177.

Hanushek E. A. (1989), The impact of differential expenditures on school performance, “Educational Researcher”, 18(4), 45–51.

Hanushek E. A. (1996), A more complete picture of school resource policies, “Review of Educational Research”, 66(3), 397–409.

Hanushek E. A. (1997), Assessing the Effects of School Resources on Student Performance: An Update, “Educational Evaluation and Policy Analysis”, 19(2), 141–164.

Hanushek E. A. (2011), The economic value of higher teacher quality, “Economics of Education

Review”, 30(3), 466–479.

Hanushek E. i Rivkin S. G. (2006), Teacher quality, [w:] E. Hanushek, F. Welch (eds.), Handbook

of the economics of education, Vol. 2.

Jakubowski M. (2007), Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych,

Biuletyn Badawczy „Egzamin”, 11/2007, 24–51.

Jakubowski M., Pokropek A. (2009), Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Kłobuszewska M. (2014), Determinanty prywatnych wydatków edukacyjnych w Polsce – wyniki badania eksploracyjnego, „Edukacja”, 1(126), 53–65.

Krueger A. B. i Whitmore D. M. (2001), The effect of attending a small class in the early grades on college test taking and middle school test results: Evidence from Project STAR, “The Economic Journal”, 111(468), 1–28.

Lee V. E., Bryk A. S. (1989), A Multilevel Model of the Social Distribution of High School Achievement. “Sociology of Education”, 62(3), 172–192.

Liskowska J. i Liskowski M. (2011), Matematyka w polskiej szkole u progu nowego stulecia, „Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, seria 2: „Wiadomości Matematyczne”, 47(1), 55–72.

McCaffrey D. F. Lockwood J. R., Hamilton L. S. (2003), Evaluating Models for Teacher Accountability, Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Rokicka M., Sztanderska U. (2013), Cechy społeczno-ekonomiczne rodziny a ponoszenie wydatków

na prywatne dobra i usługi edukacyjne, „Edukacja”, 1(121), 7–23.

Staiger D. O., Rockoff, J. E. (2010), Searching for Effective Teachers with Imperfect Information,

“The Journal of Economic Perspectives”, 24(3), 97–117.

Stożek E. (2009), „Z EWD wśród samorządowców. Badania Międzynarodowe I Wzory Zagraniczne

W Diagnostyce Edukacyjnej”, XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce, 171–179.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism