Wizualna dyskryminacja ze względu na kolor skóry w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie

Violetta Kopińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.020

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na niespójność dyskursów w zakresie edukacji obywatelskiej wynikających z podręczników szkolnych. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czy oficjalnie deklarowana postawa szacunku dla drugiego człowieka bez względu na różnice oraz  zapobieganie dyskryminacji (również rasowej), pozostaje w sprzeczności z interpretacją materiału wizualnego zawartego w podręcznikach? Do analizy jakościowej i ilościowej zakwalifikowano 253 reprezentacje postaci zamieszczone w trzech działach tematycznych i siedmiu podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie na czwartym etapie edukacyjnym. Katalog zmiennych został ustalony w oparciu o koncepcję analizy materiału wizualnego stworzoną przez Van Leeuwena i Kressa. W wyniku badań zidentyfikowano przejawy dyskryminacji ze względu na kolor skóry w podręcznikowym materiale wizualnym.

Słowa kluczowe


dyskryminacja, wizualna dyskryminacja, rasizm, podręczniki szkolne, edukacja obywatelska

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism