Gimnazjum – „poczekalnia” na drodze ku dorosłości

Magdalena Cuprjak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/5816

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badań uczestniczących, prowadzonych w gimnazjum w małym mieście w centralnej Polsce, w klasie o profilu ogólnym. Umiejscowienie klasycznej etnografii w ramach paradygmatu uczestniczącego, pozwoliło na stworzeni nowej jakości w postaci etnografii uczestniczącej. Analizy materiału badawczego, zgromadzonego dzięki działaniom z młodzieżą, skoncentrowane były wokół następujących pytań: Czy szkoła jest dla młodzieży miejscem osobistego rozwoju? Czy jest miejscem zdobywania wiedzy przedmiotowej, wiedzy o sobie, czy terenem interakcji rówieśniczych? Wyniki analiz prowadzą do wniosku, sformułowanego w formie hipotezy, że szkoła, w opinii uczennic i uczniów nie jest miejscem, w którym mają możliwość rozwoju. Jest jedynie przykrym obowiązkiem, który najlepiej opisuje metafora „poczekalni”. Gimnazjum jest bowiem poczekalnią na drodze ku prawdziwemu życiu, jakim jest dorosłość.


Słowa kluczowe


gimnazjum; etnografia zaangażowana; badania uczestniczące; metafora „poczekalni”

Bibliografia


Cuprjak M. (2014). Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 18, 1, s. 195-204. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.013

Guba E. G., Lincoln Y. S. (2009). Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności I wyłaniające się zbieżności, w: Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych. T I (s. 281-313). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski K. (2002). Gimnazjum po dwóch latach – zamierzenia i wyniki, w: Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych (s. 23-84). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Tomkiewicz-Bętkowska A., Czubak J. (2011). Zgrana klasa. Ja-Ty-My. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism