Litteraria Copernicana

Baner

Litteraria Copernicana

Litteraria Copernicana jest czasopismem naukowym redagowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukazuje się od 2008 roku. Do końca 2015 roku (numery 1-16) czasopismo wychodziło w trybie półrocznym, a od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik. Pismo prezentuje oryginalne i wartościowe prace z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz historii i teorii kultury (w tym teatrologii, filmoznawstwa, historii sztuki i szeroko pojętej humanistyki). Każdy numer czasopisma ma charakter monograficzny.

 

 

No 2(38)/ (2021): Chiny: utopie i dystopie

pod redakcją
Hanny Kupś i Macieja Szatkowskiego

No 1(37)/ (2021): W klatce

pod redakcją
Doroty Kulczyckiej i Anny Naplochy

No 4(36)/ (2020): Tyrmand

pod redakcją
Marcela Woźniaka i Macieja Wróblewskiego

No 3(35)/ (2020): Ellipsis

pod redakcją
Bożeny Kucały i Beaty Piątek

No 2(34)/ (2020): Le Clézio

pod redakcją
Natalii Nielipowicz

No 1(33)/ (2020): Tatarzy i Słowiańszczyzna

pod redakcją
Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza i Galiny Miškinienė

No 4(32)/ (2019): Alia Latinitas

pod redakcją
Bartosza B. Awianowicza

No 3(31)/ (2019): Biblia

pod redakcją
Edwarda Jakiela

No 2(30)/ (2019): Mikroliteratury

pod redakcją
Aleksandry Jarosz i Tomasza Wicherkiewicza

No 1(29)/ (2019): Na szlakach Śródziemnomorza

pod redakcją
Marka M. Dziekana i Magdaleny Lewickiej

No 4(28)/ (2018): Echa antyku

pod redakcją
Tomasza Waszaka i Marcina Wołka

No 3(27)/ (2018): Pierwsza Wojna i (nie)pokój

pod redakcją
Anny Branach-Kallas i Piotra Sadkowskiego

No 2(26)/ (2018): Reżyserzy „Kontaktu”

pod redakcją
Artura Dudy i Marzenny Wiśniewskiej

No 1(25)/ (2018): Stanisław Witkiewicz

pod redakcją
Michała Krajkowskiego, Bartłomieja Kuczkowskiego i Mirosławy Radowskiej-Lisak

No 4(24)/ (2017): Akutagawa

pod redakcją
Adama Bednarczyka i Marceliny de Zoete-Leśniczak

No 3(23)/ (2017): Dziecko i dzieciństwo w kulturze polskiej

pod redakcją
Tomasza Kalniuka i Violetty Wróblewskiej

No 2(22)/ (2017): Kobieta i epoki. Wiek XIX

pod redakcją
Pauliny Abriszewskiej i Mirosławy Radowskiej-Lisak

No 1(21)/ (2017): Henry James - muzeum pisarza

pod redakcją
Mirosławy Buchholtz, Doroty Guttfeld i Grzegorza Koneczniaka

No 4(20)/ (2016): Profesor. Pamięci Artura Hutnikiewicza

pod redakcją
Bogdana Burdzieja, Marii Kalinowskiej, Hanny Ratusznej

 

No 3(19)/ (2016): Konstruktywizm w literaturoznawstwie

pod redakcją
Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman

No 2(18)/ (2016): Tatarzy polscy – adoptowani do narodu

pod redakcją
Magdaleny Lewickiej i Czesława Łapicza

No 1(17)/ (2016): Tekst i głos. Studia

pod redakcją
Damiana Kaji i Pawła Tańskiego

No 1(15)/ (2015): Skarga

pod redakcją

Krzysztofa Obremskiego

No 2(16)/ (2015): Pożytki z porównania

pod redakcją
Adama F. Koli i Marcina Wołka

No 2(14)/ (2014): Japonia

pod redakcją

Adama Bednarczyka, Sylwii Kołos, Hanny RatusznejPartnerzy platformy czasopism