Vol 26, No 3 (2013)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
3

Artykuły

Danuta Musiał
PDF
5-22
Jolanta Choińska-Mika
PDF
23-54
Małgorzata Machałek
PDF
55-80
Tomasz Schramm
PDF
81-115
Joanna Wojdon
PDF
117-139
Grzegorz Chomicki
PDF
141-172
Danuta Konieczka-Śliwińska, Anita Napierała, Maciej Michalski
PDF
173-207

Dyskusja

Debata „Dzień dzisiejszy i perspektywy dydaktyki historii w Polsce na tle europejskim”
Joanna Wojdon
PDF
209-235

Artykuły Recenzyjne

Andrzej Michalski, Działalność gospodarcza książąt Czartoryskich w księstwie klewańskim w latach 1701–1741, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, ss. 245
Szymon Kazusek
PDF
237-247
Anna Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Zysk i s-ka, Poznań 2011, ss. 582
Olaf Bergmann
PDF
248-

Recenzje

Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek, Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 358
Joanna Wojdon
PDF
263-268
Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699–1714), Muzeum Pałac w Wilanowie, Wilanów 2012, ss. 389
Agnieszka Słaby
PDF
268-277
Łukasz Tomasz Sroka, Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ss. 560
Mariusz Wołos
PDF
278-287
Czesław Kustra, Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831–1923), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 483
Iwona Murawska
PDF
288-291
Krystyna Wiesława Trembicka, Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 416
Karol Dąbrowski
PDF
292-295

Kronika naukowa

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Badaczy „Od miłości do nienawiści – od zachwytu do pogardy”, Toruń, 21–22 czerwca 2013 r.
Magdalena Spychaj
PDF
297-304
Konferencja “Commonwealth in the eyes of German and French visitors”, Wilanów 28–29 czerwca 2013
Marta Sikorska
PDF
305-309


Partnerzy platformy czasopism