Autor - szczegóły

Czyżniewski, Marcin, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 4 (11) (2010) - Artykuły
    Polityka wschodnia Unii Europejskiej w okresie prezydencji czeskiej (styczeń–czerwiec 2009)
    Abstrakt  PDF
  • No 5 (12) (2011) - Recenzje
    Marek Kazimierz Kamiński, Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji w latach 1943–1945, Warszawa 2009
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism