Vol 19 (2019)

The publication of this volume was financed from the budgets of the Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture and the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Self-Government.

Table of Contents

Articles

Przemysław Chudzik
9-19
Grażyna Lewandowicz-Nosal
21-47
Péter Kiszl
PDF
49-69
Adam Jakub Szalach
PDF
71-86
Ngozi Osuchukwu
PDF
87-103
Agnieszka Biały, Elżbieta Pokorzyńska, Danuta Szłapińska
105-128
Monika Cołbecka, Mateusz Żmudziński
129-153

Sources and materials

Tomasz Dreikopel
155-162
Wojciech Graś
163-182
Mateusz Superczyński
183-199
Weronika Krajniak
PDF
201-207

Characters

Janusz Krystian Bonczkowski
209-219
Grażyna Gzella
221-232

Reviews

Anna Dymmel
233-244
Wiesława Kwiatkowska
245-254

Reports

Hanna Gaweł
255-264


Partnerzy platformy czasopism