Vol 12, No 4 (2019)

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).

Spis treści

Artykuły: Biblica

Guido Benzi
339-355
Marta García Fernández
357-370
Boris Lazzaro
371-393
Elzbieta Malgorzata Obara
395-408
Wojciech Pikor
409-430
Bartłomiej Sobierajski
431-445

Artykuły: Patristica

Bazyli Degórski
449-468
Mieczysław Celestyn Paczkowski
469-495

Varia

Paweł Adam Podeszwa
499-511
Grzegorz Szamocki
513-530


Partnerzy platformy czasopism