Biblica et Patristica Thoruniensia

Biblica et Patristica Thoruniensia

O czasopiśmie

Biblica et Patristica Thoruniensia jest kwartalnikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer jest poświęcony zawsze różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi poświęcony jest jakiemuś aktualnemu problemowi społecznemu z perspektywy biblijnej i patrystycznej (dotychczas ukazały się: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?", "Moralność Objawiona", "Seksualność"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (9.02.2021): 70 punktów.

Artykuły do poszczególnych numerów należy składać w następujących terminach:

Nr 1. danego roku: do końca stycznia,
Nr 2. danego roku: do końca kwietnia,
Nr 3. danego roku: do końca sierpnia,
Nr 4. danego roku: do końca października.

Biblica et Patristica Thoruniensia jest sklasyfikowane w Scimago jako Q1 w dyscyplinie nauki religijne.

Kwartalnik Biblica et Patristica Thoruniensia jest notowany w następujących bazach: