Vol 12, No 4 (2019)

Okładka

Vol 12, No 4 (2019): Księga Izajasza

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).Partnerzy platformy czasopism