Zagadnienia Naukoznawstwa

Zagadnienia Naukoznawstwa

O czasopiśmie

Kwartalnik „Zagadnienia Naukoznawstwa“ publikowany jest od 1965 r. jako oficjalne czasopismo Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W 1965 r. była to jeszcze  Komisja Naukoznawcza, powołana przy Prezydium PAN uchwałą z dnia 16 lipca 1963 r. z inicjatywy Tadeusza Kotarbińskiego (obok Stanisława i Marii Ossowskich oraz Floriana Znanieckiego, prekursora badań naukoznawczych w Polsce), twórcę wchodzącej w skład naukoznawstwa prakseologii. Tadeusz Kotarbiński, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Rady Naukowej PAN (wcześniej w okresie 1957-1962 Prezesa PAN) został też pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej „Zagadnień Naukoznawstwa“ (pełny wówczas tytuł „Zagadnienia Naukoznawstwa – Studia i Materiały”).  Redaktorem naczelnym czasopisma został zaś ówczesny przewodniczący Komisji Naukoznawczej PAN, wybitny elektroakustyk, Ignacy Małecki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (pierwszy dyrektor tego Instytutu), profesor Politechniki Warszawskiej, w której kierował Katedrą Elektroakustyki, jeden z twórców rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie, a po wojnie także współtwórca wielu znaczących projektów akustycznych (jak Sala Sejmu, Filharmonii, Teatru Narodowego). Czasopismo, kierowane przez wybitnych badaczy, humanistę –  filozofa i inżyniera elektroakustyka, ze względu na swój profil interdyscyplinarny wieloaspektowo rozwijanych studiów nad funkcjonującą w kontekście kulturowym i społecznym nauką i szkolnictwem wyższym (mimo ówczesnych uwarunkowań politycznych i cenzury) było prekursorskie (i to nie tylko w skali krajowej).

„Zagadnienia Naukoznawstwa“ są czasopismem, które przez ponad pół wieku w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-kulturowo-politycznych integruje środowisko akademickie zainteresowane tematyką nauki, a dzięki umieszczanym materiałom organizowanych w środowisku akademickim debat jest platformą dyskusji, wymianą opinii dotyczących wartościowych publikacji naukoznawczych, jak i nurtujących środowisko naukowe problemów nauki i szkolnictwa wyższego.

Od 2019 r. czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wspólnie z Wydawnictwem PAN. Czasopismo zachowuje profil interdyscyplinarny prezentując oryginalne publikacje z zakresu

(1)      podstawowych problemów nauki jako systemu wiedzy obejmującej różnorodne dyscypliny metanaukowe (jak teorię i metodologię nauki, filozofię nauki z aksjologią,  logikę wiedzy, historię nauki, psychologię i socjologię nauki),

 jak i

(2) problemów dotyczących praktycznej działalności naukowo-badawczej i szkolnictwa wyższego, m. in. zarządzania i polityki naukowej (w tym ewaluacyjnej, korzystając z badań naukometrii), etyki badań, obejmującej zagadnienie ethosu naukowego, aspektów etycznych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii,  a także badaniem wykorzystania tych technologii i projektowania nowych narzędzi  (m.in. do uzyskiwania i analizy olbrzymich zasobów danych – big data) i nowych strategii badawczych (efektywnych poznawczo w eksploracji coraz to bardziej poszerzanych wymiarów rzeczywistości, jak i wobec wyzwań współczesnego świata niemal w każdym obszarze ludzkiej działalności, w której wyniki badań naukowych znajdują zastosowanie w rozmaitych sektorach życia społecznego oraz w przemyśle i gospodarce.

Ogłoszenia


Tuesday, Jun 21, 2022

Zagadnienia Naukoznawstwa z. 1 (2020)

Tom 56, z. 1 (2020)

Zeszyt specjalny poświęcony międzynarodowej współpracy naukowej i przemianom w nauce.

Redaktor goscinny: Rafał Paweł Wierzchosławski (SWPS/Poznań)

Więcej
Tom 55 Nr 4 (2019): Zagadnienia Naukoznawstwa
Wednesday, Dec 21, 2022

Zeszyt specjalny przygotowany z okazji Polsko-Francuskiego Roku Nauk.

Redator gościnny/Guest editor: Wioletta Miskiewicz (CNRS, Nancy), współpraca/cooperation: Urszula Żegleń 

Spis treści tego numeru
Noty o autorach
Wioletta Miskiewicz
181-188
Wioletta Miskiewicz
189-195
Lista recenzentow
Wioletta Miskiewicz, Urszula Żegleń
197-198
Archiwum wcześniejszych wydań znajduje się >TUTAJ<