Zagadnienia Naukoznawstwa https://apcz.umk.pl/ZN <p>Kwartalnik „Zagadnienia Naukoznawstwa“ publikowany jest od 1965 r. jako oficjalne czasopismo Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W 1965 r. była to jeszcze Komisja Naukoznawcza, powołana przy Prezydium PAN uchwałą z dnia 16 lipca 1963 r. z inicjatywy Tadeusza Kotarbińskiego (obok Stanisława i Marii Ossowskich oraz Floriana Znanieckiego, prekursora badań naukoznawczych w Polsce), twórcę wchodzącej w skład naukoznawstwa prakseologii. Tadeusz Kotarbiński, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Rady Naukowej PAN (wcześniej w okresie 1957-1962 Prezesa PAN) został też pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej „Zagadnień Naukoznawstwa“ (pełny wówczas tytuł „Zagadnienia Naukoznawstwa – Studia i Materiały”). Redaktorem naczelnym czasopisma został zaś ówczesny przewodniczący Komisji Naukoznawczej PAN, wybitny elektroakustyk, Ignacy Małecki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (pierwszy dyrektor tego Instytutu), profesor Politechniki Warszawskiej, w której kierował Katedrą Elektroakustyki, jeden z twórców rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie, a po wojnie także współtwórca wielu znaczących projektów akustycznych (jak Sala Sejmu, Filharmonii, Teatru Narodowego). Czasopismo, kierowane przez wybitnych badaczy, humanistę – filozofa i inżyniera elektroakustyka, ze względu na swój profil interdyscyplinarny wieloaspektowo rozwijanych studiów nad funkcjonującą w kontekście kulturowym i społecznym nauką i szkolnictwem wyższym (mimo ówczesnych uwarunkowań politycznych i cenzury) było prekursorskie (i to nie tylko w skali krajowej).</p><p>„Zagadnienia Naukoznawstwa“ są czasopismem, które przez ponad pół wieku w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-kulturowo-politycznych integruje środowisko akademickie zainteresowane tematyką nauki, a dzięki umieszczanym materiałom organizowanych w środowisku akademickim debat jest platformą dyskusji, wymianą opinii dotyczących wartościowych publikacji naukoznawczych, jak i nurtujących środowisko naukowe problemów nauki i szkolnictwa wyższego.</p><p>Od 2019 r. czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wspólnie z Wydawnictwem PAN. Czasopismo zachowuje profil interdyscyplinarny prezentując oryginalne publikacje z zakresu</p><p>(1) podstawowych problemów nauki jako systemu wiedzy obejmującej różnorodne dyscypliny metanaukowe (jak teorię i metodologię nauki, filozofię nauki z aksjologią, logikę wiedzy, historię nauki, psychologię i socjologię nauki),</p><p> jak i</p><p>(2) problemów dotyczących praktycznej działalności naukowo-badawczej i szkolnictwa wyższego, m. in. zarządzania i polityki naukowej (w tym ewaluacyjnej, korzystając z badań naukometrii), etyki badań, obejmującej zagadnienie ethosu naukowego, aspektów etycznych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, a także badaniem wykorzystania tych technologii i projektowania nowych narzędzi (m.in. do uzyskiwania i analizy olbrzymich zasobów danych – <em>big data</em>) i nowych strategii badawczych (efektywnych poznawczo w eksploracji coraz to bardziej poszerzanych wymiarów rzeczywistości, jak i wobec wyzwań współczesnego świata niemal w każdym obszarze ludzkiej działalności, w której wyniki badań naukowych znajdują zastosowanie w rozmaitych sektorach życia społecznego oraz w przemyśle i gospodarce.</p> pl-PL naukoznawstwo@pan.pl (Urszula Maria Żegleń) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 De la geographie, mais pas seulement ...Les relations scientifiques entre la France et la Pologne https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42511 Lydia Coudroy de Lille, Marek Więckowski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42511 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 La correspondence entre les mathematiciens Jean Leray et Julien Schauder https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42512 Christophe Eckes Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42512 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Od redakcji. Polsko-Francuski Rok Nauki - 2019 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42508 Wioletta Miskiewicz, Urszula żegleń Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42508 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Preface de la redaction. https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42566 Wioletta Miskiewicz, Urszula Żegleń Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42566 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Lista recenzentow https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42568 Wioletta Miskiewicz, Urszula Żegleń Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42568 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Noty o autorach https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42546 Wioletta Miskiewicz Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42546 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Notes sur les auteurs https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42547 Wioletta Miskiewicz Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42547 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu dawniej i dziś https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42515 Casimir Pierre Zaleski, Marek Tomaszewski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42515 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Academie Polonaise des Sciences - Centre Scientifique a Paris https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42516 Adam Knapik, Natalia Pstrąg, Magdalena Sajdak, Kamil Szafrański Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42516 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Le Centre de Civilisation Francaise et d'etudes Francophones, de Foucault a 4EU+ https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42538 Nicolas Maslowski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42538 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Naukoznawstwo: un vrai "intraducible" de la philosophie polonaise des sciences? https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42509 Wioletta Miskiewicz Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42509 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 La circulations et le transfert des idees entre France et Pologne https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42501 Joanna Nowicki Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42501 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Obieg i transfer idei między Francją i Polską https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42502 Joanna Nowicki Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42502 Thu, 16 Feb 2023 00:00:00 +0100 Clifford's Principle and Its Opponents. Critical Notes on the Right to Believe.. https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42484 Michał Rogalski Prawa autorskie (c) 2023 Michał Rogalski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42484 Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0100 Uporczywa niewidzialność Twarzy. https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42513 Marzena Adamiak Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42513 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Spis treści https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42544 Wioletta Miskiewicz, Urszula Żegleń Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42544 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Contents https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42549 Wioletta Miskiewicz, Urszula Żegleń Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/ZN/article/view/42549 Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100