Zbliżenia Cywilizacyjne

Zbliżenia Cywilizacyjne

O czasopiśmie

Uwaga: Starsze numery czasopisma, wydane w latach 2016-2020, dostępne są na stronie Wydawnictwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W zasobach znajdują się także wybrane artykuły wydane przed rokiem 2016 oraz spisy treści wszystkich numerów czasopisma, począwszy od 2006 r.

Według słownika PWN cywilizacja (łac. civilis) to „poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw”. Jak czytamy dalej, terminu tego używa się w różnych znaczeniach, m.in. jako typu „kultury zaawansowanej społecznie (m.in. hierarchiczna organizacja, system prawa, instytucja państwa, urbanizacja), materialnie (technika i wiedza praktyczna) i ideologicznie (rozwinięta sztuka, literatura, zaawansowane systemy religijne z teologią i refleksją filozoficzną)”. I właśnie to znaczenie najpełniej oddaje przyjętą przez redakcję strategię rozwoju „Zbliżeń Cywilizacyjnych”.

Nasze pismo ma stać się miejscem wymiany myśli przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (historia, literatura, nauki polityczne, psychologia, edukacja, administracja i in.). Chcielibyśmy, aby na jego łamach toczyła się dyskusja na różne nurtujące współczesnego człowieka tematy; dyskusja otwarta, międzypokoleniowa, stwarzająca szanse na nieprzerwany rozwój habitusu tak autorów artykułów, jak i ich czytelników. W zależności od tematyki i charakteru zgłaszanych do publikacji tekstów planujemy wydawanie numerów zarówno „monograficznych” – prezentujących dane zagadnienie z perspektywy jednej bądź wielu dyscyplin naukowych, jak i „ekletycznych” – pokazujących różne wątki teoretyczne i badawcze.

Zapraszamy więc do współpracy wszystkich, których zainteresowania naukowe wpisują się w formułę czasopisma, otwierając jego łamy dla doświadczonych naukowców, jak też i dla adeptów nauki – studentów i doktorantów. Niech czasopismo będzie okazją do prawdziwych zbliżeń cywilizacyjnych, w każdym wymiarze. „Zbliżenia Cywilizacyjne” są recenzowanym i punktowanym czasopismem naukowym (20 pkt. MEiN), wydawanym w formie elektronicznej. Czasopismo jest indeksowane w bazach CEJSH oraz Index Copernicus International. Znajduje się na liście czasopism ICI Journals Master List 2019 (ICV na rok 2019 wynosi 72,12). Czasopismo od 2021 roku ukazuje się na Akademickiej Platformie Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.