O czasopiśmie

Czasopismo (rocznik) ukazuje się pod egidą Instytutu Historii PAN, a wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Do 2011 roku ukazało się 55 numerów. Publikowane w periodyku artykuły dotyczą głównie renesansu polskiego i europejskiego oraz szeroko pojętej reformacji (od jej początków na ziemiach polskich po wiek XVII). Ponadto w czasopiśmie ukazują się tłumaczenia z języków klasycznych (głównie dzieł z okresu XV i XVI wieku), a także recenzje nowości wydawniczych, związanych tematycznie z profilem pisma.
Tom 64 (2020)
Saturday, Jan 2, 2021
Spis treści tego numeru
Recenzje
Urszula Augutyniak
157-327
In memoriam